Cách Tắt Mở Thanh Thời Tiết Trên Win 10 Trong 5 giây

Win 10 cập nhật làm xuất hiện thanh thời tiết ở góc phải bên dưới màn hình làm chím chỗ và khá bất tiện vậy làm thế nào để tắt thanh thời tiết trên Win 10? Dưới đây mình sẽ hướng dẫn tắt thanh thời tiết trên Win 10 với 3 bước.

Tắt thanh thời tiết trên win 10

Bước 1: Để tắt thanh thời tiết trên win 10 bạn kích chuột phải vào vị trí thanh thời thời tiết.

tắt thanh thời tiết

Bước 2: Bạn chọn vào News and interests 

chon tắt

Bước 3: Chọn vào Turf để tắt thanh thời tiết.

chọn tắt thanh thời tiết

Mở thanh thời tiết trên Win 10

Để mở thanh thời tiết trên win 10 bạn cũng kích chuột phải vào thanh Menu bên dưới màn hình -> chọn New and interests -> chọn Show icon and text

mở thanh thời tiết

Bài viết liên quan

0905623036